DATASKYDDSRIKTLINJER

Vi tar väldigt seriöst på dataskydd och vill se till att din integritet alltid skyddas när du använder våra tjänster. I följande dataskyddsdeklaration vill vi förklara för dig hur vi hanterar dina uppgifter.

1. Datainsamling

För att förbättra användningen på vår hemsida sparar vi viss åtkomstdata utan hänvisning till en viss person. Så snart du begär en fil från en webbplats sparas följande åtkomstdata som standard:
Detta består av:
den sida från vilken filen begärdes, namn på filen, datum och tid för begäran, den överförda datamängden, åtkomststatusen (dvs. om filen överfördes eller inte hittades etc.), en beskrivning av typ och version av webbläsaren som används, det installerade operativsystemet och inställd upplösning.
Dessa data analyseras för interna statistiska ändamål och för teknisk administration av webbplatsen; Informationen, inklusive utdrag, överförs inte till tredje part. Den här anonyma datan lagras separat från personuppgifterna och kommer aldrig att kopplas till dina personuppgifter, vilket gör det omöjligt att dra några slutsatser om en viss person.
Vi samlar endast in personuppgifter om du ger oss det frivilligt. Under dina förfrågningar kommer följande personuppgifter att samlas in i synnerhet: Namn, e-postadress, om nödvändigt adress och / eller telefonnummer.


2. Datalagring

De personuppgifter du anger (hälsning, namn, e-postadress, om nödvändigt adress och / eller telefonnummer) sparas lagligt och i enlighet med bestämmelserna i den svenska dataskyddslagen (GDPR). Dina uppgifter kommer givetvis att behandlas konfidentiellt.

3. Dataanvändning

Inga personuppgifter kommer att användas utan ditt uttryckliga samtycke. Bearbetning av tävlingar kan dock kräva överföring av din adressdata till våra samarbetspartners (t ex sändningsföretag). De är skyldiga att behandla dina uppgifter konfidentiellt och använda den endast för att behandla utlottning eller aktiva aktiviteter. Personlig kunddata skickas inte vidare till tredje part. Vi är emellertid behöriga att i enskilda fall rapportera dina uppgifter till behöriga myndigheter om de begär dina uppgifter för att uppfylla lagstadgade befogenheter (t ex brottmål).
Vi kommer inte använda de samlade uppgifterna för reklamändamål eller marknadsundersökningar eller opinionsundersökningar utan ditt samtycke.

4. Cookies

Den här webbplatsen använder cookies. Cookies är textfiler som din webbläsare sparar till din dator. Om du öppnar motsvarande sida igen tillåter cookies att webbplatsen känner igen din dator. Detta resulterar i de uppgifter du redan angett en gång när du fyller i en ny beställningsblankett, till exempel. Vi brukar använda cookies som automatiskt tas bort från hårddisken när du stänger webbläsaren (session cookies).
Du kan ändra hur cookies sparas i dina webbläsarinställningar när som helst genom att välja "Acceptera inte cookies" -funktionen. Observera att om du gör det kan du inte använda alla funktioner på vår hemsida.

5. Information, radering

Du kan när som helst kräva information gratis om din sparade data. Om det behövs har du rätt att få dina uppgifter korrigerade, blockerade eller raderade. Om borttagning inte är tillåten i enlighet med lagstadgade eller avtalsenliga skyldigheter kommer vi att blockera uppgifterna.
På begäran kommer vi att tillhandahålla din fullständig information, gratis, om de uppgifter som är lagrade avseende dig, korrigera, blockera eller radera dina uppgifter och svara på dina frågor angående insamling, lagring och användning av data när som helst. Vänligen kontakta den behöriga databehandlingsinstansen som anges i följande:
Solarieagenturer i Göteborg AB                                                         
Post- och Besöksadress:                                                                    
Hisingsgatan 9, 417 09 Göteborg                                                       
Tel: 031-22 34 00                                                                              
Fax: 031-51 21 60

 6. Nyhetsbrev

Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev via vår hemsida. De uppgifter som lämnas när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka nyhetsbrevet om du inte godkänner vidare användning. Du kan avsluta prenumerationen när som helst via det prenumerationsalternativ som anges i nyhetsbrevet.

7. Datasäkerhet

Eftersom säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, säkrar vi vår webbplats och andra system mot förluster, förstörelse, åtkomst, modifiering eller distribution av dina uppgifter av obehöriga personer genom att genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder. Trots regelbundna kontroller är det omöjligt att skydda mot varje risk.

 7a. Facebook

Denna webbplats använder sociala insticksprogram från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook"). Pluggarna är markerade med en Facebook-logotyp eller tillägget "Social plugin from Facebook" eller "Socialt plugin från Facebook". Du kan hitta en översikt över dessa och hur de ser ut här http://developers.facebook.com/docs/plugins
Om du öppnar en sida på vår webbplats som har ett sådant plugin, etablerar din webbläsare en direktanslutning med Facebooks servrar. Innehållet i plugin sänds direkt till din webbläsare från Google och integreras i webbplatsen av dem.
Genom att integrera plugins, får Facebook den information som din webbläsare har tillgång motsvarande sida på vår hemsida även om du inte har ett Facebook-konto eller är för närvarande inte inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en Facebook-server i USA och sparas där.
Om du är inloggad på Facebook kan Facebook direkt koppla besöket till vår hemsida med ditt Facebook-konto. Om du interagerar med plugins som till exempel att trycka på en ”Like” -knappen eller ange en kommentar, kommer motsvarande information överföras direkt från din webbläsare till en Facebook-server och lagras där. Informationen publiceras också på Facebook och visas till dina Facebook-vänner.
Facebook kan använda denna information för reklamändamål, marknadsundersökning och behovsbaserad design av Facebook-sidorna. För detta ändamål skapar Facebook användnings-, intresse- och relationsprofiler, t.ex. att analysera din användning av vår hemsida med avseende på annonserna du visas på Facebook, informera andra Facebook-användare av dina aktiviteter på vår hemsida och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till användningen av Facebook.
Om du inte vill att Facebook ska direkt associera data som samlats in via vår webbplats med ditt Facebook-konto måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.
Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och vidare bearbetning och användning av uppgifterna via Facebook och dina rättigheter och inställningsalternativ i detta avseende för att skydda din integritet finns i Facebooks datasäkerhetsinformation från Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.


7b. Instagram

Plugins från det sociala nätverket Instagram är inbäddade på vår hemsida.
Du hittar ytterligare information om Instagrams dataskyddsdeklaration här:
http://instagram.com/about/legal/privacy/

7d. Vimeo

Plugins från sociala nätverket Vimeo är inbäddade på vår hemsida.
Du hittar ytterligare information om Vimeos dataskyddsdeklaration här:
https://vimeo.com/privacy

7e. Google/Youtube

Plugins från det sociala nätverket Google / Youtube är inbäddade på vår hemsida. Du hittar ytterligare information om Google / Youtubes dataskyddsdeklaration här: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

7f. Google Maps

Den här webbplatsen använder produkten Google Maps från Google Inc. Genom att använda denna webbplats, förklarar du ditt samtycke till insamling, bearbetning och användning av de automatiskt insamlade uppgifterna från Google Inc., dess företrädare och tredje part. Du kan hitta Google Maps användarvillkor på "Användarvillkor för Google Maps".

7g. Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som sparas på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer din IP-adress först att styras av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Endast i undantagsfall är den fullständiga IP-adressen överförd till en Google-server i USA och förkortad där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen för att skapa rapporter om webbplatsaktiviteter och att tillhandahålla ytterligare tjänster till webbplatsoperatören i samband med användningen av webbplatsen och användningen av Internet. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kombineras inte med andra data från Google.
Du kan förhindra att cookies lagras genom att ändra lämpliga inställningar i din webbläsares programvara. Vi skulle dock vilja göra dig medveten om att om du gör det kan du inte använda alla funktionerna på webbplatsen i sin fulla omfattning. Du kan också förhindra att cookien och insamlingen av data genereras av cookien och relateras till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) av Google samt förhindra att Google behandlar dessa data genom att hämta och installera plugin-modulen tillgänglig på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

6h. Piwik

Användning of Piwik

Den här webbplatsen använder Piwik, en öppen källkodsprogramvara som samlar och lagrar data. Denna information används för marknadsföring och optimering. Piwik skapar användarprofiler med en pseudonym från data. För detta ändamål sparar programvaran cookies (textfiler) på din dator baserat på vilken din användning av webbplatsen kan analyseras. Din IP-adress kommer att anonymiseras direkt efter bearbetning och innan du sparar. Uppgifterna lagras på leverantörens servrar i Tyskland.
Om du inte vill att Piwik ska spara cookies har du möjlighet att förhindra installation av cookies via dina webbläsarinställningar (du hittar mer information om detta i din webbläsares hjälpfunktion). I det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.

7. Dataskyddsansvarig

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta vår datasäkerhetsansvarig direkt så hjälper han dig med förfrågningar om information, ansökningar eller klagomål:

Solarieagenturer i Göteborg AB                                                         
Post- och Besöksadress:                                                                    
Hisingsgatan 9, 417 09 Göteborg                                                       
Tel: 031-22 34 00                                                                              
Fax: 031-51 21 60

8. Ändring av uppgifterna om uppgiftsskydd

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna dataskyddsdeklaration, med förbehåll för gällande bestämmelser om dataskydd. Den nuvarande statusen är april 2018.